Du kan altid henvende dig til din UU-vejleder, hvis:

  • du skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning
  • du er uden arbejde og har brug for en uddannelse
  • du har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse
  • du har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse
  • du har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse
  • du vil bare gerne vide mere om ungdomsuddannelser

Mange generelle spørgsmål vil du sikkert kunne få svar på ved at benytte eVejledning eller Uddannelsesguiden.

UU-vejlederen har professionel træning i at hjælpe dig med at opdage og realisere dine ønsker for uddannelse. UU-vejlederen besidder desuden bred viden om ungdomsuddannelser.

Hvis du er mellem 15 og 17 år, og du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, der sigter mod uddannelse (jævnfør din uddannelsesplan), er din UU-vejleder forpligtet til at sørge for, at du bliver tilbudt vejledning. Du vil derfor blive kontaktet og få tilbudt en vejledningssamtale. Du er naturligvis altid velkommen til selv at kontakte din UU-vejleder.