Uddannelsesplan og uddannelsespligt

Indtil du fylder 18 år, har du pligt til at følge din uddannelsesplan og være i uddannelse eller i uddannelsesforberedende aktivitet. Det betyder, at når du er færdig med 9. klasse, så har du fortsat pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvis du ikke overholder din uddannelsespligt, kan kommunen bestemme, at din ungeydelse stopper. Læs mere om det her på Borger.dk. Du kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.

Der er rigtig mange forskellige måder, som du kan opfylde din uddannelsespligt på. Din UU-vejleder hjælper dig gerne med at finde rundt i de mange muligheder.

Af din uddannelsesplan skal det fremgå, hvordan du vælger at opfylde din uddannelsespligt.

Det er utrolig vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for dig. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i dit uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem dig, dine forældre og UU-vejlederen.