Er du 15-17 år?

Vejledning til dig der er 15-17 år

 

Du kan altid henvende dig til din UU-vejleder, hvis:

  • du skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning
  • du er uden arbejde og har brug for en uddannelse
  • du har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse
  • du har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse
  • du har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse
  • du vil bare gerne vide mere om ungdomsuddannelser

 

Mange generelle spørgsmål vil du sikkert kunne få svar på ved at benytte eVejledning eller Uddannelsesguiden (ug.dk), som du finder i boksen til højre.

 

Vejlederen har professionel træning i at hjælpe dig med at opdage og realisere dine ønsker for uddannelse. UU-vejlederen besidder desuden bred viden om ungdomsuddannelser.

 

Hvis du er mellem 15 og 17 år, og du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, der sigter mod uddannelse (jævnfør din uddannelsesplan), er din vejleder forpligtet til at sørge for, at du bliver tilbudt vejledning. Du vil derfor blive kontaktet og få tilbudt en vejledningssamtale. Du er naturligvis altid velkommen til selv at kontakte din UU-vejleder.

 

Uddannelsesplan og uddannelsespligt

Indtil du fylder 18 år, har du pligt til at følge din uddannelsesplan og være i uddannelse eller i uddannelsesforberedende aktivitet. Hvis du ikke overholder din uddannelsespligt, kan kommunen bestemme, at din ungeydelse stopper. Læs meget mere om det i menuen til venstre.

 

Målgruppevurdering til produktionsskole

Hvis du vil søge om optagelse på en produktionsskole, skal du altid til en samtale med en UU-vejleder. UU-vejlederen skal vurdere, om du tilhører målgruppen.

 

Uddannelsespligt

15-17 årige har uddannelsespligt. Det betyder, at når du er færdig med 9. klasse, så har du fortsat pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Der er rigtig mange forskellige måder, som du kan opfylde din uddannelsespligt på. Din UU-vejleder hjælper dig gerne med at finde rundt i de mange muligheder.

 

Af din uddannelsesplan skal det fremgå, hvordan du vælger at opfylde din uddannelsespligt.

 

Det er utrolig vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for dig. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i dit uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem dig, dine forældre og UU-vejlederen.

 

Overholder du ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Du kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.

 

UU Hjørring - Sct. Knuds Park 6 - 9800 Hjørring - Tlf.: 7233 4012 - Email. info@uuhjoerring.dk