Uddannelsesvejledning for 18-24 årige

Du kan altid henvende dig til din UU Vejleder, hvis:

  • du skal i gang med en ungdomsuddannelse og har brug for vejledning
  • du er uden arbejde og har brug for en uddannelse
  • du har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse
  • du har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse
  • du har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse
  • du vil bare gerne vide mere om ungdomsuddannelser
  • du har brug for at høre en andens mening om dine planer

Flere af dine generelle spørgsmål vil du sikkert kunne få svar på ved at benytte eVejledning eller Uddannelsesguiden, som du finder link til her til højre.

UU-vejledning er til for dig. Vejledning handler om at opdage og realisere dine ønsker for en uddannelse. Det er dét, UU-vejlederen er uddannet og trænet til at gøre. Desuden er vejlederen i besiddelse af en masse fakta og viden om ungdomsuddannelserne, så du får overblik over dine muligheder, og hvad der forventes af dig.

Hvis du er mellem 18 og 25 år, og du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, arbejde eller andet, er din UU-vejleder forpligtet til at sørge for, at du bliver tilbudt vejledning.

Hvis din UU-vejleder ikke hører fra dig, vil han/hun kontakte dig og invitere dig til en vejledningssamtale. 

Målgruppevurdering til produktionsskole

Hvis du vil søge om optagelse på en produktionsskole, skal du altid til en samtale med en UU-vejleder. UU-vejlederen skal vurdere, om du tilhører målgruppen.