Erhvervspraktik

Erhvervspraktik i UU Hjørring

 

Praktik er en vejledningsaktivitet, der giver mulighed for at være på en arbejdsplads for at vurdere, om det valgte jobområde er et relevant uddannelses- eller erhvervsønske.

Praktikken kan eventuelt også åbne op for mulighed for at få en uddannelsesaftale.

 

Vær opmærksom på, at mange ønskede praktiksteder ikke har mulighed for at tage praktikanter på grund af regler om tavshedspligt. Desuden vil mange populære praktiksteder have et begrænset antal erhvervspraktikpladser.

 

Praktik ved Politiet, Falck, Sygehuset og Militæret kan kun aftales af UU Hjørring.

 

Der skal være sammenhæng mellem elevens uddannelsesplan og valg af praktiksted.

 

Når du selv finder en praktikplads:

 

I UU Hjørring er det som udgangspunkt eleven selv, der finder en erhvervspraktik i en virksomhed. Fortrinsvis inden for kommunens grænser.

 

Praktiksedler for elever, der selv har fundet en praktikplads, afleveres til uddannelsesvejlederen senest 1 uge før praktikken.

Ansøgningsskema findes her:

 

Når UU Hjørring formidler praktik:

 

Hvis man ønsker hjælp til at finde en praktikplads, laver man en aftale med skolens uddannelsesvejleder, som udleverer ansøgningsskemaet og hjælper med ansøgningen.

Den udfyldte seddel, som skal underskrives af hjemmet, eleven og kontaktlæreren, afleveres senest 3 uger før praktikperioden til uddannelsesvejleder.

 

UU Hjørring formidler i det omfang det er muligt efter det fremsendte ønske fra praktiksedlen. UU Hjørring kan ikke garantere praktik inden for alle områder og brancher.

 

UU Hjørring formidler den ønskede praktik, med praktikbrev til både praktikværten og eleven.

 

 

UU Hjørring - Sct. Knuds Park 6 - 9800 Hjørring - Tlf.: 7233 4012 - Email. info@uuhjoerring.dk