Uddannelsesparathedsvurdering - hvad er det?

Uddannelsesparathed

 

UU-vejlederen skal i samarbejde med skolen vurdere, om elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse.

 

I vurderingen indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

 

Det er vigtigt, at den unge er motiveret for den ønskede uddannelse og sætter sig ind i, hvad den kræver.

 

Hvis UU vurderer, at den unge ikke er uddannelsesparat, kan den unge få en ny vurdering af den uddannelsesinstitution, han/hun har søgt optagelse på. Denne vurdering træder så i stedet for den første.

 

Hvis den unge ikke anses for at være uddannelsesparat, vil han/hun blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der forbereder den unge til at blive uddannelsesparat. Uddannelsesplanen skal altid være ajourført og fortælle, hvad den unge er i gang med. Den reviderede uddannelsesplan bliver til i samarbejde mellem den unge, forældrene og UU-vejlederen og skal underskrives af alle parter.

 

UU Hjørring - Sct. Knuds Park 6 - 9800 Hjørring - Tlf.: 7233 4012 - Email. info@uuhjoerring.dk