Uddannelsesvejledning i 7. klasse

Uddannelsesvejledning i 7. klasse

 

I 7. klasse vil du møde din UU-vejleder for første gang. Vejlederen vil komme og fortælle dig og dine klassekammerater om uddannelses-systemet. Du vil også få vist forskellige vejledningsværktøjer (se nyttige links bag på folder), som er en stor hjælp, når du og dine forældre skal drøfte dit uddannelsesvalg.

 

I nogle tilfælde kan det være, at du først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. Din UU-vejleder vil planlægge det sammen med din klasselærer.

 

UU Hjørring - Sct. Knuds Park 6 - 9800 Hjørring - Tlf.: 7233 4012 - Email. info@uuhjoerring.dk