Uddannelsesvejledning i 9. og 10. klasse

Uddannelsesvejledning i 9. og 10. klasse

 

I 9. klasse vil du som minimum have en personlig samtale med din UU-vejleder. Desuden skal I samarbejde om:

 

Erhvervspraktik

I løbet af 9. og 10. klasse har du mulighed for, efter aftale med din klasselærer, at komme en uge i erhvervspraktik. Formålet med praktikken er, at du skal få mere viden om et erhverv, som du måske kunne tænke dig at uddanne dig til.

 

Den endelige uddannelsesplan

I 8. klasse arbejdede du med den foreløbige uddannelsesplan. I 9. og 10. klasse arbejder du med den endelige uddannelsesplan. Den skal føre frem til dit endelige valg efter 9. eller 10. klasse.

 

Vil du tage et 10. skoleår? Skal du vælge en erhvervsuddannelse eller en gymnasiel uddannelse? Osv. osv.

 

Uddannelsesplanen hjælper dig til at kunne foretage dit endelige valg og blive tilmeldt det, du skal i gang med efter 9. eller 10. klasse.

 

Brobygning

Brobygning kan være en stor hjælp til at vælge den rigtige uddannelse efter 9. klasse. Du får her mulighed for at være en hel uge på én ungdomsuddannelse. Brobygning giver indblik i hverdagen, arbejdsformerne og undervisningsmiljøet på uddannelsen. Du møder andre unge, der er i gang med uddannelsen. Du får også viden om uddannelsens krav og muligheder. Alle disse indtryk kan udvide dine perspektiver på fremtiden og støtte valget af uddannelse.

 

Det er den uddannelsesinstitution, hvor du er i brobygning, der tilrettelægger forløbet, så det afspejler den daglige undervisning og uddannelsesniveauet.

 

Tilmelding til brobygning:

Du tilmelder dig til brobygning ved at udfylde og underskrive (husk forældreunderskrift!) blanketten ”Brobygning i 9. klasse”, som udleveres af din UU-vejleder. Når blanketten er udfyldt og underskrevet, afleveres den til din klasselærer.

Brobygning er obligatorisk, og der er mødepligt. Du skal selv sørge for transport til uddannelsesinstitutionen, og du vil få udleveret klippekort/rejsekort fra din skoles kontor.

 

Uddannelsesparathedsvurdering

UU-vejlederen skal i samarbejde med skolen vurdere, om elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse.

 

I vurderingen indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

 

Det er vigtigt, at den unge er motiveret for den ønskede uddannelse og sætter sig ind i, hvad den kræver.

 

Hvis UU vurderer, at den unge ikke er uddannelsesparat, kan den unge få en ny vurdering af den uddannelsesinstitution, han/hun har søgt optagelse på. Denne vurdering træder så i stedet for den første.

 

Hvis den unge ikke anses for at være uddannelsesparat, vil han/hun blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der forbereder den unge til at blive uddannelsesparat. Uddannelsesplanen skal altid være ajourført og fortælle, hvad den unge er i gang med. Den reviderede uddannelsesplan bliver til i samarbejde mellem den unge, forældrene og UU-vejlederen og skal underskrives af alle parter.

 

Din tilmelding til ungdomsuddannelse

Senest 1. marts i 9. klasse skal du tilmeldes 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller en anden godkendt aktivitet. Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. Det er en proces, som både involverer dig, dine forældre og din UU-vejleder. Din UU-vejleder vil informere dig og dine forældre grundigt om forløbet.

 

UU Hjørring - Sct. Knuds Park 6 - 9800 Hjørring - Tlf.: 7233 4012 - Email. info@uuhjoerring.dk