Uddannelsesvejledning i 7. klasse

I 7. klasse vil du møde din UU-vejleder for første gang.

Vejlederen vil komme og fortælle dig og dine klassekammerater om uddannelsessystemet.

Du vil også få vist forskellige vejledningsværktøjer, som er en stor hjælp, når du og dine forældre skal drøfte dit uddannelsesvalg.

I nogle tilfælde kan det være, at du først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. Din UU-vejleder vil planlægge det sammen med din klasselærer.

Der er mulighed for, at din klasse kan deltage i Skills City på EUC Nord. Her møder du mange forskellige håndværksuddannelser og lærer nogle af fagene at kende. Det plejer at løbe af stablen i løbet af december måned, men der kommer invitation ud til skolerne inden.