Uddannelsesvejledning i 8. klasse

Du vil sammen med din klasse blive introduceret til uddannelsessystemet og uddannelsesparathed m.m., så du kan afgive et foreløbigt uddannelsesønske. Uddannelsesønsket skal blot være til enten gruppen af gymnasielle uddannelser (STX, HHX, HTX), HF eller gruppen af erhvervsuddannelser også kaldt EUD.

Uddannelsesparathedsvurdering

Senest 1. dec. i 8. klasse skal din skole vurdere, om du er parat til den uddannelsesretning som du foreløbigt har valgt. Hvis du bliver erklæret foreløbig ikke-uddannelsesparat d. 1. dec. eller på et senere tidspunkt, vil du blive tilbudt en særlig indsats fra din skole og fra UU. Indsatsen skal hjælpe dig til at nå dit mål om uddannelse.

Introduktionskursus

I foråret i 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Nordjylland. Introduktionskurset skal hjælpe dig til at vide mere om ungdomsuddannelserne og til at blive mere klar over, hvilken ungdomsuddannelse du kan vælge efter 9. eller 10. klasse. 

Inden introduktionskurset vil din UU-vejleder informere dig om, hvilke uddannelser du kan vælge at besøge på introduktionskurset samt, hvordan du bliver tilmeldt.

Du får her mulighed for:

  • selv at opleve studieforløbet
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at gøre egne erfaringer
  • at møde andre elever fra ungdomsuddannelserne
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse

Du skal vælge 2 forløb på to og tre dage, hvor mindst 2-dagesforløbet skal være på en erhvervsuddannelse.

For 3-dagesforløbet har du mulighed for at vælge mellem en anden erhvervsuddannelse eller et gymnasielt forløb, hvor du får én dag på hver af linjerne HHX, HTX og STX.

Tilmeldingen sker gennem uddannelsesvejlederen senest 6 uger før kurserne.

Planlægning af introduktionskurserne er et større puslespil, så selv om vi gør, hvad vi kan for at opfylde alles ønsker, kan du ikke forvente at få opfyldt din 1. prioritet.

Sidst i 8. klasse skal du færdiggøre din foreløbige uddannelsesplan sammen med din vejleder.

På nogle skoler deltager UU vejlederen i forældremøder og skole/hjemsamtaler i 8. klasse.