Uddannelsesvejledning i 9. og 10. klasse

Erhvervspraktik

I løbet af 9. og 10. klasse har du mulighed for, efter aftale med din klasselærer, at komme en uge i erhvervspraktik. Formålet med praktikken er, at du skal få mere viden om et erhverv, som du måske kunne tænke dig at uddanne dig til. De elever som selv - ved hjælp af f.eks. forældre - kan finde en praktikplads, skal gøre det. De elever som ikke selv kan, har mulighed for at få hjælp af UU.

Den endelige uddannelsesplan

I 9. og 10. klasse arbejder du med den endelige uddannelsesplan på optagelse.dk.. Den skal føre frem til dit endelige valg efter 9. eller 10. klasse.

Vil du tage et 10. skoleår? Skal du vælge en erhvervsuddannelse eller en gymnasiel uddannelse? Osv. osv.

Uddannelsesplanen hjælper dig til, at kunne foretage dit endelige valg og blive tilmeldt det, du skal i gang med efter 9. eller 10. klasse.

Brobygning

Brobygning kan være en stor hjælp til at vælge den rigtige uddannelse efter 9. klasse. Du får mulighed for at komme i brobygning, hvis du ikke er uddannelsesparat, eller hvis du stadig er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du vil vælge. Du får her mulighed for at være 2 eller 3 dage på én ungdomsuddannelse. Brobygning giver indblik i hverdagen, arbejdsformerne og undervisningsmiljøet på uddannelsen. Du møder andre unge, der er i gang med uddannelsen. Du får også viden om uddannelsens krav og muligheder. Alle disse indtryk kan udvide dine perspektiver på fremtiden og støtte valget af uddannelse.

Det er den uddannelsesinstitution, hvor du er i brobygning, der tilrettelægger forløbet, så det afspejler den daglige undervisning og uddannelsesniveauet.

Tilmelding til brobygning:

Du tilmelder dig til brobygning ved at udfylde og underskrive (husk forældreunderskrift!) blanketten ”Brobygning i 9. klasse”, som udleveres af din UU-vejleder. Når blanketten er udfyldt og underskrevet, afleveres den til din klasselærer.

Når du er tilmeldt brobygning er der mødepligt. Du skal selv sørge for transport til uddannelsesinstitutionen, men din skoles kontor vil dække de udgifter der er til transporten.