Laila H. Sørensen

EGU-vejleder.

Tlf.: 4193 7630

lhs@hjoerring.dk

Ansvarlig redaktør: Rikke Boriths