Lone Olsen

Vejleder på Hjørring Ny 10., Heltid og G3.

Tlf.: 4193 7660

Mail: lone.olsen@hjoerring.dk

Ansvarlig redaktør: Rikke Boriths