Om EGU

En ErhvervsGrundUddannelse består af perioder på skole og perioder i praktik. Uddannelsen varer normalt to år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer tre år. Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på halvandet år.

Adgang

Målgruppen er i egu-loven beskrevet som unge under 30 år, der bor i kommunen, ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

En uddannelsesplan er første skridt

Før du kan begynde, skal du have lavet en uddannelsesplan, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i eller den skole, der tilrettelægger din uddannelse.

Kontakt EGU- vejlederne her, hvis du ønsker at vide mere om EGU i Hjørring Kommune. 

René Schneider, mobil: 40936829, mail: rene.schneider@hjoerring.dk