KUU - Kombineret UngdomsUddannelse i Hjørring

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, eller har været i gang med andre aktiviteter i årene efter grundskolen, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent.

KUU Nordjylland tilbyder uddannelser inden for tre erhvervstemaer:

  • Pædagogik og Sundhed
  • Handel og Service
  • Turisme, kultur og fritid

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed (2 år i alt)

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads. 

Er du over 18 år, kan du modtage SU, når du er elev på denne uddannelse, hvis du opfylder betingelserne for at modtage SU.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Du kan læse meget mere om uddannelsen her:

www.kuuno.dk

Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen, kan du kontakte:

Birgitte Hejbøl på tlf.: 41 93 68 26 eller mail: birgitte.hejboel@hjoerring.dk

Hvis du ønsker at komme i betragtning til optagelse på uddannelsen kan du kontakte:

Uddannelsesvejleder Mai-Britt F. Wennerwald på tlf.: 41 93 76 42 eller mail: mrfw@hjoerring.dk