Fagene på KUU

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

• Arbejdspladslære

• Samarbejdslære

• Erhvervslære

Er du over 18 år, kan du modtage SU, når du er elev på denne uddannelse, hvis du opfylder betingelserne for at modtage SU.

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Du kan læse meget mere om uddannelsen her: KUUNO

 

Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen kan du kontakte:

Birgitte Hejbøl på tlf.: 41 93 68 26 eller mail: birgitte.hejboel@hjoerring.dk

Hvis du ønsker at komme i betragtning til optagelse på uddannelsen kan du kontakte:

Uddannelsesvejleder Mai-Britt F. Wennerwald på tlf.: 41 93 76 42 eller mail: mrfw@hjoerring.dk