Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Vigtige datoer i forbindelse med visitation til STU i 2018 i Hjørring kommune:

STU Visitationsudvalget i Hjørring afholder visitationer på følgende datoer:

Onsdag d. 3. Oktober 2018

Onsdag d. 7. November 2018

Onsdag d. 12. December 2018 

Indlevering af indstillinger fra andre kommuner skal være udvalget i hænde mindst 14 dage før visitationsdatoerne.

Indstillingerne sendes til pernille.hoerlyk.jensen@hjoerring.dk

Vejledere fra UU Hjørring, som har elever, som skal indstilles, skal kontakte UU Hjørrings STU vejledere mindst 1 måned før visitationsmøderne, hvis der skal udarbejdes en indstilling.

For alle gælder det, at hvis eleven skal være sikret en opstart til august 2018, så skal indstillingen med på visitation senest 25. Maj 2018.

Hvem kan få en STU

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre:

 

  • Unge med svære bevægelseshandicap
  • Multihandicappede unge
  • Unge med autisme
  • Unge med ADHD
  • Andre psykiske lidelser
  • Unge med erhvervet hjerneskade

 

Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til de unge. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Ungdomsuddannelsen er et kommunalt ansvarsområde

Ansvaret for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen, der også har finansieringsansvar for uddannelsen. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov bliver orienteret om ungdomsuddannelsen. Orienteringen gives, i forbindelse med at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskolen eller en efterskole.

Hvordan får jeg ungdomsuddannelsen?

Interesserede unge skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i kommunen.

UU afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, afgiver UU indstilling til kommunalbestyrelsen herom. Sammen med indstillingen afgiver UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen. Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Hos UU Hjørring har vi 2 STU-vejledere 

Søren Strøm Nielsen, mobil: 41937641, mail: soeren.stroem.nielsen@hjoerring.dk

Morten Horne, mobil: 41937638, mail: morten.horne@hjoerring.dk

 Du er velkommen til at kontakte en af vejlederne, hvis du ønsker at vide mere om STU eller ønsker at få en vejledningssamtale vedr. STU.